Vllahen Madencilik SHPK (%50 Ortak)

Vllahen Madencilik Şirketi 2018 yılı başında kurulmuştur. Kurucu ortakları Ekin Maden Tic. ve San. A.Ş (%50) ve Albchrome Shpk. (%50) firmalarıdır. Ekin Maden A.Ş’nin ortağı olan Albchrome SHPK, Arnavutluk’un krom madenciliğindeki en önemli firmasıdır. Parça cevher üretiminin yanı sıra ferrokrom üretimi ile de ülkede lider konumdadır.

Vllahen Madencilik Şirketi, 13.07.2018 tarihinde Arnavutluk Enerji Bakanlığı’nca ihaleye çıkarılan Vllahen Krom Sahası’nın işletme lisansını almıştır.

Vllahen Krom Sahası, Arnavutluk’ta Has Şehri’nin NE bölgesinde yer almaktadır.

Tespit edilen krom rezervi ise %26,67 Cr₂O₃ içerikli 1.500.000 tondur. 2019 yılı son çeyreğinde planlanan yatırımlar tamamlanarak üretim aşamasına geçilecektir.

İlk aşamada aylık 7.500 ton cevher işlenerek 1.500 ton konsantre üretimi planlanmıştır.