Yurt Dışı

BERALB SH.A , Arnavutluk’ta madencilik faaliyetleri yapmak, geliştirmek, modernize etmek ve jeolojik çalışmalar yaparak ülkenin maden rezervlerini arttırmak maksadı ile Tiran Bölge Mahkemesi’nin 26.02.2001 tarihli, 25300 numaralı kararıyla kurulmuştur.

Arnavutluk’ta kurulu olan BERALB SH.A hisselerinin sahipleri Türkiye’de cevher ve metal ticaretinin lider firması olan EKİN MADEN TİCARET VE SANAYİ A.Ş ile dünyanın Bakır üretimindeki lider firmalarından olan JIANGXI COPPER COMPANY LIMITED. firmalarıdır.

BERALB SH.A, Arnavutluk Özelleştirme Bakanlığı ile 02.04.2001 tarihinde imzalanan imtiyaz sözleşmesiyle, devlet şirketi Albbaker’in sahibi olduğu Munella, Lak Rosh ve Karma maden ruhsatları ile Fush Arres ve Karma Flotasyon Tesislerine sahip olmuştur.

02.04.2001 yılında imzalanan İmtiyaz sözleşmesinin süresi 30 yıllık olup, BERALB SH.A şirketinin yapmış olduğu ciddi yatırımlar ve ülke madenciliğinde lider konuma gelmesi sonrasında, 27.04.2017 tarihinde imtiyaz sözleşmesinin süresi 12 sene uzatılarak bitiş tarihi 31.12.2043 olarak tescil edilmiştir.

BERALB SH.A Şirketi; Munella, Lak Rosh, Karma Madenlerine ve Fush Arrez Flotasyon Tesisi’ne $120 milyon yatırım yaparak, ülkenin ve bölgenin en önemli maden şirketi konumuna gelmiştir.

2001-2019 yılları arasında Bakır Madeni üretimini, 80 bin ton/yıl’dan 600 bin ton/yıl seviyelerine çıkarmıştır.

Kuzey Arnavutluk’ta (Mirdita Bölgesi), 500 çalışanı ile bölgede istihdamın ve ekonominin canlanmasının en önemli unsuru olmuş ve olmaya da devam etmektedir.

7.02.2014 tarihinde Arnavutluk Enerji Bakanlığı’nın ihaleye çıkardığı ve Mirdita bölgesinin potansiyeli yüksek maden sahaları olan Qaf Bari, Tuç, Paluce ve Fushe Arresi Bakır Madenlerinin ruhsatlarına ihale yolu ile sahip olmuştur.

Böylelikle BERALB SH.A’nın sahip olduğu maden ruhsat sayısı yediye yükselmiştir. Bu yedi madenin toplam jeolojik rezervi, yaklaşık % 1.45 Cu ve 11 milyon ton bakır cevheri olarak hesaplanmaktadır.

BERALB SH.A Arnavutluk’un bakır endüstrisindeki öncü yatırımcısıdır. 2019 yılında Qafe Bari Madeni’nin açılması ve üretime alınması kararı doğrultusunda çalışmalar başlamıştır. İlk etapta $2 milyon, maden tam devreye girdikten sonra ise $6 milyon yatırım yapılmış olacaktır. Yeni açılan madende 150 personel istihdam edilecektir.

BERALB SH.A , bölgede sosyal projelere verdiği destekler ile de ön plana çıkmaktadır.

VLLAHEN MINING SHPK.


Vllahen Madencilik şirketi 2018 yılı başında kurulmuştur. Kurucu ortakları Ekin Maden Tic. Ve San. A.Ş. ( %50 ) ve Albchrome Shpk. (%50) firmalarıdır. Ekin Maden A.Ş nin ortağı olan Albchrome SHPK, Arnavutluk’un krom öadenciliğindeki en önemli firmasıdır. Parça cevher üretiminin yanı sıra Ferro-Krom üretimi ile de ülkede lider konumdadır.

Vllahen Madencilik Şirketi, 13.07.2018 tarihinde, Arnavutluk Enerji Bakanlığı tarafından ihaleye çıkarılan Vllahen Krom Sahası’nın işletme lisansını almıştır.
Vllahen Krom Sahası, Arnavutluk’ta Has Şehri’nde NE bölgesinde yer almaktadır.
Tespit edilen krom rezervi ise ; % 26,67 Cr₂O₃ içerikli, 1.500.000 ton dur.
2019 yılı son çeyreğinde planlanan yatırımlar tamamlanarak üretim aşamasına geçilecektir.

İlk aşamada aylık 7.500 ton cevher işlenerek, 1.500 ton konsantre üretimi yapılması planlanmıştır.