Erzurum Çat İlçesi Nikel Sahası (%100)

2019 yılı başında Erzurum, Çat İlçesi Karaca Köyü sınırları içerisinde bulunan 200906002 ruhsat numaralı Nikel sahası, şirketimizce devralınmıştır.
Sahanın topografik ölçümleri ve sahanın jeolojik etütleri yapılmıştır. Resmi izinlerin tamamlanması sonrasında, 2020 yılı içinde arama sondajlarına başlanılması planlanmıştır.