Denetçi

Denetçi

Dönem: 01.01.2019 – 31.12.2019

İsim Soyisim / Ticaret Ünvanı:  Birleşik Uzmanlar Yeminli  Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim  Anonim Şirketi

Bağımsız Denetim Resmi Sicili : 292747

Adres: Eski Büyükdere Cad. Noramin İş Merkezi No:237 Kat:3 Daire:301 Şişli  / İSTANBUL

Tescil Şube        

İsim Soyisim / Ticaret Ünvanı: Birleşik Uzmanlar Yeminli  Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim  Anonim Şirketi

Adres: Eski Büyükdere Cad. Noramin İş Merkezi No:237 Kat:3 Daire:301 Şişli  / İSTANBUL